SUOMEN POHJOISMAINEN TAIDELIITTO - NORDISKA KONSTFÖRBUNDET I FINLAND RY.

Vuonna 1945 perustettu Pohjoismainen Taideliitto-Nordiska Konstförbundet-Nordic Art Association (PTL-NKF) on vanhin yhteispohjoismaisista kuvataidejärjestöistä. Liitto perustettiin edistämään yhteistyötä ja ymmärrystä yksittäisten kuvataiteilijoiden ja kuvataidejärjestöjen välillä Pohjoismaissa sekä tekemään tunnetuksi pohjoismaista kuvataidetta niin jäsenmaissa kuin kauempanakin. Pohjoismaisen Taideliiton perustajajäseniä olivat mm. Tove Jansson ja Sam Vanni.

Pohjoismaiseen Taideliittoon kuuluu yhdeksän jaostoa, joista yksi on Suomen Pohjoismainen Taideliitto – Nordiska Konstförbundet i Finland ry. Muut jaostot sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Grönlannissa, Färsaarilla, Ahvenanmaalla ja saamelaisaluella.

PTL-NKF on taiteilijoiden itsensä hallinnoima järjestö, jolla edelleen on tärkeä tehtävä kuvataiteilijoiden oman äänen ja aseman sekä omien käsitysten esilletuojana. Minkään muun tahon toiminta ei voi korvata taiteilijoiden omaa aktiivisuutta ja aloitekykyä heitä itseään koskevissa asioissa. Pohjolan kuvataiteilijoiden kanssakäyminen ja yhteistoiminta on maiden kulttuurisuhteiden jatkuvaa ja tarpeellista päivitystä muuttuvassa maailmassa, minkä tarvetta yhdentyminen ja globalisaatio ei poista, pikemminkin lisää. Pohjoismaisessa yhteistyössä kulttuurilla on aina ollut keskeinen asema. Tätä tärkeää yhteistyötä Suomen Pohjoismainen Taideliitto haluaa osaltaan edistää.

Tove Jansson (1914-2001) vuonna 1956. Kuva: Reino Loppinen. Lähde: Wikipedia

Pohjoismainen Taideliitto-Nordiska Konstförbundet-Nordic Art Association (PTL-NKF) grundades 1945 och är den äldsta av de nordiska konstföreningarna. Förbundet grundades för att främja samarbete och förståelse mellan enskilda bildkonstnärer och bildkonstorganisationer i Norden och att göra nordisk bildkonst känd både i medlemsländerna och längre bort. Nordiska konstförbundet grundare var bland andra Tove Jansson och Sam Vanni.

Nordiska Konstförbundet omfattar nio sektioner, varav en är Nordiska Konstförbundet i Finland. Övriga sektioner finns i Sverige, Norge, Danmark, Island, Grönland, Färöarna, Åland och den samiska regionen.

PTL-NKF är en organisation som drivs av konstnärerna själva, som fortfarande har en viktig roll som föreläsare av bildkonstnärernas egen röst och status och egna idéer. Ingen annan parts verksamhet kan ersätta konstnärernas egen verksamhet och initiativ i frågor som rör dem själva. Interaktion och samarbete med de nordiska ländernas bildkonstnärer är en ständig och nödvändig uppdatering av ländernas kulturella relationer i en föränderlig värld, vars behov inte elimineras av integration och globalisering, utan snarare ökar. I det nordiska samarbetet har kulturen alltid haft en central position. Nordiska Konstförbundet i Finland vill bidra till detta viktiga samarbete.

Taidemaalari Sam Vanni (1908-1992) vuonna 1964 poikansa kanssa. Kuva: Holger Eklund / Lehtikuva. Lähde: Wikipedia