SUOMEN POHJOISMAINEN TAIDELIITTO - NORDISKA KONSTFÖRBUNDET I FINLAND (PTL-NKF) RY.

Vuonna 1945 perustettu Pohjoismainen Taideliitto-Nordiska Konstförbundet-Nordic Art Association (PTL-NKF) on vanhin yhteispohjoismaisista kuvataidejärjestöistä. Liitto perustettiin
edistämään yhteistyötä ja ymmärrystä yksittäisten kuvataiteilijoiden ja kuvataidejärjestöjen välillä Pohjoismaissa sekä tekemään tunnetuksi pohjoismaista kuvataidetta niin jäsenmaissa kuin kauempanakin. Suomen Pohjoismaisen Taideliiton perustajajäseniä olivat mm. Tove Jansson ja Sam Vanni.

Tove Jansson (1914-2001) vuonna 1956. Kuva: Reino Loppinen. Lähde: Wikipedia

PTL-NKF on taiteilijoiden itsensä hallinnoima järjestö, jolla edelleen on tärkeä tehtävä kuvataiteilijoiden oman äänen ja aseman sekä omien käsitysten esilletuojana. Minkään muun tahon toiminta ei voi korvata taiteilijoiden omaa aktiivisuutta ja aloitekykyä heitä itseään koskevissa asioissa. Pohjolan kuvataiteilijoiden kanssakäyminen ja yhteistoiminta on maiden kulttuurisuhteiden jatkuvaa ja tarpeellista päivitystä muuttuvassa maailmassa, minkä tarvetta yhdentyminen ja globalisaatio ei poista, pikemminkin lisää. Pohjoismaisessa yhteistyössä kulttuurilla on aina ollut keskeinen asema. Tätä tärkeää yhteistyötä Suomen Pohjoismainen Taideliitto haluaa osaltaan edistää.

Taidemaalari Sam Vanni (1908-1992) vuonna 1964 poikansa kanssa. Kuva: Holger Eklund / Lehtikuva. Lähde: Wikipedia

Pohjoismaiseen Taideliittoon kuuluu koko Skandinavian tasolla yhdeksän osastoa: Ahvenanmaa, Ruotsi, Tanska, Grönlanti, Färsaaret, Islanti, Saamelaisalue, Norja ja Suomi. Vuosina 2017-2019 puheenjohtajamaana toimii Ahvenanmaa.

Nordiska Konstförbundets syfte är att främja samarbetet och förståelsen mellan enstaka konstnärer såväl som bildkonstföreningar i Norden. Förbundet administreras av konstnärerna själva. Förbundet grundades år 1945 och bland de grundande medlemmarna var bl.a. Tove
Jansson och Sam Vanni. NKF syftar i dag till att lyfta fram en mångsidig bild av samtidkonsten. Det erbjuder också en tilläggskanal för internationell distribution och spridning av kännedom om nordisk bildkonst.

Till förbundet hör nio medlemsländer: Danmark, Färöarna, Grönland, Finland, Island, Norge, Sverige, Åland och Sameområdet. De nationella medlemsförbunden har i sin tur medlemmar bland nationella konstnärsorganisationer, och de agerar både i samarbetsprojekt och på självständigt basis. För tillfället är Åland ordförande i NKF. Förbundsmötet kommer att hållas i Mariehamn i september 2019.

Rune Snellman, Kokkola - Vikå panorama, 2018 ©Rune Snellman 2018