Yhteystiedot | Kontaktinformation

Suomen Pohjoismainen Taideliitto - Nordiska Konstförbundet i Finland r.y

Sihteeri - Sekreterare Liisa Wilska

+358 50 592 4061

eliisa.wilska [at] gmail.com

Yhteydenottolomake - Kontaktformulär

Nimi - Namn
Puhelin - telefon
Sähköpostiosoite - e-postadress
Viesti - meddelande