Jäsenyys

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton jäsenet ovat yhteisöjäseniä. Jäseneksi voi liittyä kuvataiteen alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä.

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton yhteisöjäseniä ovat:

Helsingin Taiteilijaseura ry
Jyväskylän Taiteilijaseura ry
Taidemaalariliitto ry


Kiinnostaako jäsenyys?

Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on 170 € / vuosi.

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton jäsenyydestä kiinnostuneet yhteisöt voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostiosoitteeseen eliisa.wilska [at] gmail.com.

Medlemskap

Medlemmarna i Nordiska Konstförbund I Finland är bildkonstorganisationer. En gemenskap som verkar inom bildkonstområdet och accepterar föreningens syfte och åtar sig att följa dess regler kan bli en medlem.

Nordiska Konstförbund I Finland medlemmarna är:

Konstnärsgillet i Helsingfors
Jyväskylän Taiteilijaseura ry
Målarförbundet


Intresserad av medlemskap?

Medlemskap ansöks med en fritt formulerad ansökan. Årsmötet beslutar om storleken på den årliga medlemsavgiften (170 €/år).

Gemenskaper som är intresserade av medlemskap Nordiska Konstförbund i Finland kan skicka en ansökan i fritt format till e-postadressen eliisa.wilska [at] gmail.com.