Taiteilijaresidenssi

Suomen Pohjoismainen Taideliitto on solminut aiesopimuksen taiteilijaresidenssitoiminnasta Porvoon kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Porvoon Taidetehtaan taiteilijaresidenssiin. Suomen Pohjoismainen Taideliitto kutsuu vuodesta 2025 alkaen pohjoismaisia kuvataiteilijoita työskentelemään Porvoon Taidetehtaan taiteilijaresidenssiin. Porvoonjoen länsirannalla sijaitsevalla Taidetehtaalla työskentelee noin 20 taiteilijaa ja luovan alan edustajaa. Siellä sijaitsevat myös Porvoon Taidehalli, taidelainaamo, taide- ja musiikin opetusluokat sekä isot tapahtumasalit ja elokuvateatteri. Taidetehtaan taiteilijaresidenssiä ylläpitää Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut ja yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Pro Artibus, Artist at Risk ja Porvoon Triennaaliyhdistys.

Konstnärsresidens

Nordiska Konstförbund i Finland har ingått ett avsiktsavtal om konstnärsresidensverksamhet med Borgå stads kulturtjänster för konstnärsresidenset i Borgå Konstfabrik. Från och med 2025 bjuder Nordiska Konstförbund i Finland in nordiska bildkonstnärer att arbeta i Borgå Konstfabriks konstnärsresidens. På Konstfabriken jobbar ca 20 konstnärer och representanter för kreativa branschen. I byggnaden finns också Borgå Konsthall, artoteket Konsta, undervisningsutrymmen för dans, konst och musik, kultursalar, en biograf och restauranger bland annat.

Konstfabriken konstnärsresidens verksamheten drivs av stadens kulturtjänster, som samarbetar med olika föreningar och organisationer kring residensverksamheten. Till dessa hör bland andra Pro Artibus, Artists at Risk, Borgå konstnärsgille och Borgå Triennalförening och Nordiska Konstförbundet i Finland rf.