Näyttelytoiminta

Suomen Pohjoismainen Taideliitto on aikaisemmin järjestänyt kolmen vuoden välein isoja triennaalinäyttelyitä eri puolella Suomea. Viimeisin oli OXYGENUM-triennaali, joka järjestettiin Vetelissä Keski-Pohjanmaalla Vetelin Taidekartanossa 6.7.-18.8.2019.

Näyttelytoiminnan jatkamisen merkittävin haaste on kestävällä tavalla varmistaa, että taiteilijoiden ei tarvitse maksaa näyttelyihin osallistumisesta. Pohjoismaissa kuvataiteen yhteisötoimijoilla on vahva yhteinen pyrkimys siihen, että taiteilijalle maksetaan korvaus näyttelyyn osallistumisesta. Pyrkimys on yhdenmukainen kaikissa pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa. Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman näyttelypalkkiotyöryhmän loppuraportti suosittaa, että Taiteen edistämiskeskus ottaa visuaalisten alojen toiminta-avustuksissa huomioon yhteisön mahdollisuudet maksaa näyttelypalkkioita taiteilijoille. Tämä on käänteentekevä harppaus alan kehittymisessä.

Hyvien käytänteiden edistämiseksi Suomen Pohjoismainen Taideliiton näyttelytoimintaa toteutetaan vain tilanteessa, jossa rahoitus saadaan sille tasolle, että osallistuvilta taiteilijoilta ei kerätä osallistumismaksuja ja mahdollisista avustuksista voidaan maksaa suositusten mukaisesti taiteilijoille näyttelyyn osallistumisesta.

Utställningsverksamhet

Nordiska Konstförbundet i Finland har tidigare ordnat stora treårsutställningar i olika delar av Finland vart tredje år. Den senaste var OXYGENUM-triennalen, som arrangerades i Vetil i Mellersta Österbotten på Vetelin Taidekartano 6 juli till 18 augusti 2019.

Den viktigaste utmaningen med att fortsätta utställningsverksamheten är att på ett hållbart sätt säkerställa att konstnärer inte behöver betala för att delta i utställningar. I de nordiska länderna har samhällsaktörer inom bildkonsten ett starkt gemensamt arbete för att konstnären ska få ersättning för att delta i utställningen. Insatsen är enhetlig i alla de nordiska länderna och mer allmänt i Europa. I Finland Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar i sin utställningsavgiftsarbetsgruppens slutrapporten att Centret för konstfrämjande tar hänsyn i verksamhetsbidrag till bildkonstsektorernas möjligheter att betala utställningsavgifter till konstnärer för synfälten. Detta är en vändpunkt i branschens utveckling.

För att främja god praxis genomförs Finlands Nordiska Konstförbunds utställningsverksamhet endast i en situation där finansieringen nås till den nivå att inga deltagaravgifter tas av från de deltagande konstnärerna och eventuella bidrag kan ges till konstnärerna för deltagande i utställningen i enlighet med rekommendationerna.