Suomen Pohjoismaisen Taideliiton näyttely OXYGENUM Vetelin Taidekartanolla 6.7.-18.8.2019

Suomen Pohjoismainen Taideliitto jatkaa vuonna 2019 jurytettyjen triennaalinäyttelyiden sarjaansa. Vuonna 2016 näyttelymme pidettiin Loviisassa Almintalolla. Vuonna 2019 näyttelyn nimenä tulee olemaan OXYGENUM ja pitopaikkana Vetelin Taidekartano Keski-Pohjanmaalla Vetelissä. Näyttely pidetään 6.7.-18.8.2019.

OXYGENUM on latinaa ja tarkoittaa happea. Sitä me kaikki tarvitsemme elääksemme. Tässä olemme täysin riippuvaisia ympäristöstämme, kasvit tuottavat tarvitsemamme hapen. Samalla kasvit vähentävät ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin määrää. Alamme olla viimeisellä rajalla: tuoreimmat raportit kertovat ympäristömme nopeasta ja peruuttamattomasta tuhosta. Näihin asioihin kukaan ei voi olla ottamatta kantaa. Kuvataiteen keinoin näitä asioita käsittelemällä saattaa löytyä aivan uusia, tärkeitä ulottuvuuksia ja näkökulmia.

Näyttelymme on korkeatasoinen katsaus tämänhetkiseen suomalaiseen kuvataiteeseen. Näyttelyhaku on avoin kaikille suomalaisille ja Suomessa toimiville kuvataiteilijoille, ja ammattitaiteilijoista koostuva jury valitsee mukaan tulevat teokset.

Näyttelypaikkamme Vetelin Taidekartano on Keski-Pohjanmaan emäntäkoulun entinen rakennus, joka nyt on restauroitu taidenäyttelykäyttöön. Talo on rakennettu vuonna 1938 ja sen suunnitteli arkkitehti Jalmari Peltonen. Upea rakennus edustaa klassismia ja funktionalismia, ja se oli ensimmäinen modernistinen merkkirakennus Perhonjokilaakson seudulla. Hieno ympäristö ja vaikuttava sijainti jyrkällä Perhonjoen töyräällä mahdollistaa myös ympäristötaideteostenja ulkoveistosten mukaanoton näyttelyymme. Näyttelyyn tulee mukaan arviolta 50-70 teosta.

Samaan aikaan näyttelymme kanssa pidetään 10 kilometrin päässä Kaustisella Kaustinen Folk Music Festival (Kaustisen kansanmusiikkijuhlat), joilla vierailee vuosittain n. 50 000 kävijää. Pyrimme luonnollisesti saamaan mahdollisimman monet heistä käymään myös näyttelyssämme.

Veteli ja Keski-Pohjanmaa on Pohjoismaiselle Taideliitolle monella tapaa kiinnostava näyttelypaikka: yhteydet Ruotsiin ja muualle Pohjoismaihin Merenkurkun ylitse ovat olleet luontevat, ja vaikutteita on saatu puolin ja toisin. Nämä seudut ovat aina olleet tunnettuja taiteilijoistaan ja kulttuurimyönteisyydestään. Kädentaitoja, luovuutta ja yksilöllisyyttä on arvostettu, ja seuduilla on vahva taideperinne. Kaikkea tätä haluamme tälläkin näyttelyllä edistää. Toiveemme on saada suomalaisen nykytaiteen laajalle katselmuksellemme kotimaisten näyttelyvieraiden lisäksi katsojia kauempaakin – sijaitseehan Veteli hyvien kulkuyhteyksien varrella, ja se on helposti saavutettavissa.

Näyttelyä on tukenut Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Vetelin Taidekartano, Keski-Pohjanmaa | Vetil, Mellersta Österbotten ©Liisa Wilska 2019

OXYGENUM - Utställning av Nordiska Konstförbundet i Finland i Veteli Taidekartano, Vetil, Mellersta Österbotten 6.7.-18.8.2019

Suomen Pohjoismainen Taideliitto – Nordiska Konstförbundet i Finland (PTL-NKF) fortsätter sin serie av juryevaluerade utställningar. 2019 är utställningens tema OXYGENUM. Vår triennalutställning 2016 ordnades i Almska Gården i Lovisa – 2019 finns vi i Vetelin Taidekartano i Mellersta Österbotten. Utställningnstiden är 6.7.-18.8.2019.

OXYGENUM är latin och betyder syre. Syre är livsviktigt. Vi alla behöver syre för att andas. Här är vi helt beroende av vår miljö – växterna producerar det syre vi behöver. Samtidigt minskar växterna koldioxidmängder, som orsakar klimatförändringar. Vi ligger påden sista gränsen: de senaste rapporterna berättar om den snabba och irreversibla förändringen av vår miljö. Ingen kan låta bli och ta ställning. Dessa ämnen kan och bör behandlas också genom bildkonsten, det är möjligt att hitta nya dimensioner och aspekter.

Utställningen OXYGENUM kommer att bli en högklassig översikt över den finska bildkonsten i dag. Utställningen är öppen för alla finska och alla de bildkonstnärer, som arbetar i Finland. En jury bestående av yrkeskonstnärer kommer välja de konstverk som kommer med.

Vårt utställningslokal, Vetelin Taidekartano är fd. Mellersta Österbottens Hushållskolans byggnad, som nu har återställts till utställningsbruk. Huset är byggt 1938, arkitekt var Jalmari Peltonen. Den stiliga och flotta byggnaden representerar klassicism och funktionalism och den var den första modernistiska märkesbyggnaden i Perhonjokidalen. Den utsökta miljön och det imponerande läget på den branta Perhonjokibanken möjliggör också miljökonstverk och skulpturer i utställningen. Utställningen kommer att omfatta 50-70 konstverk.

Samtidigt med OXYGENUM kommer det att på 10 km:s avstånd från Vetil i Kaustby att hållasi gen det traditionella Kaustinen Folk Music Festival (Kaustby Folkmusikfestival) med sina ca 50 000 årliga besökare. Naturligtvis försöker vi få så många av dem som möjligt att besöka vår utställning.

Vetil och Mellersta Österbotten är på många sätt ett intressant utställningsställe: kontakterna över Kvarken till Sverige och övriga Norden har varit naturliga och intensiva. Dessa trakter har alltid varit kända för sina konstnärer och kulturkärlek. Handfärdighet, kreativitet och individualitet har alltid värdesatts högt och konsttraditionen är stark. Allt detta vill också Nordiska Konstförbundet främja med sin utställning.

Vår önskan är att locka både inhemska och utländska gäster till vär triennal. Vetil och Mellersta Österbotten har ju goda kommunikationsförbindelser och är lätt att nå från alla håll.

Luontopolku "Ingmanin sohvalle", Vetelin Taidekartanon lähellä ©Sirpa Häkli 2019